Podstawowe informacje o firmie

Informacje o firmie

ACSYS BSC Sp. z o.o.

Firma ACSYS BSC Sp.z o.o. została zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 1992 roku. Kapitał zakładowy Spółki jest w 49% własnością brytyjską. Spółka działa w branży informatycznej i zajmuje się projektowaniem, produkcją oprogramowania, dystrybucją, wdrażaniem i serwisowaniem dedykowanych systemów informatycznych wykonywanych na zamówienie. System informatyczny dostarczany użytkownikowi jest oferowany zwykle jako rozwiązanie informatyczne składające się ze zintegrowanego pakietu programów własnych oraz specjalistycznych programów innych producentów.

W procesach produkcji i serwisu oprogramowania wykorzystuje się metodologię Rational Unified Process firmy IBM. Wszelkie prace wykonywane są w zespołach zadaniowych tworzonych ze specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, działających w płaskiej strukturze organizacyjnej.

Siedziba firmy: 

 
ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa
tel: (022) 645 11 70-72
fax: (022) 645 11 73
e-mail: acsys@acsys.com.pl

Zakres usług:

  • Produkcja, sprzedaż i serwis oprogramowania;

  • Opracowywanie i wdrażanie problemowo-zorientowanych systemów informatycznych składających się z oprogramowania własnego oraz wybranych produktów brytyjskich firm: Memex Technology Ltd. i i2 Limited oraz amerykańskich: Convera Technologies International Ltd. i Stellent Inc;

  • Dystrybucja i serwis oprogramowania do wizualizacji i analizy danych, brytyjskiej firmy i2 Limited (do grudnia 2004 r. - i2 Ltd.), wykorzystywanego głównie do analiz kryminalnych;

  • Dystrybucja i serwis oprogramowania do zarządzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych amerykańskiej firmy Stellent Inc;

  • Usługi informatyczne dotyczące opracowywania i wdrażania dedykowanych rozwiązań informatycznych definiowanych we współpracy z użytkownikiem;

  • Szkolenia w zakresie instalowania, administrowania i eksploatacji oprogramowania;

  • Świadczenie usług asysty technicznej i serwisu eksploatacyjnego systemów informatycznych.

Odbiorcami naszego oprogramowania są między innymi: centralne instytucje państwowe, banki, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, sądownictwo, policja, straż graniczna, operatorzy telekomunikacji i prywatne przedsiębiorstwa usługowe sektora finansowego.


Stałymi partnerami ACSYS BSC są takie firmy jak: Advanced Technologies International, Inc. (USA), Convera Technologies International Ltd (USA), Fujitsu Siemens Computers Sp. z o.o., i2 Limited (Wielka Brytania), Memex Technologies Ltd (Wielka Brytania), Stellent Inc. (USA).

Zgodnie z opinią naszych klientów, cechą charakterystyczną usług świadczonych przez ACSYS BSC jest ich wysoka jakość. Posiadamy również bogate doświadczenia wynikające ze współpracy z firmami krajowymi i zagranicznymi.
 

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone