Podstawowe informacje o firmie

Rozwiązania informatyczne 

ACSYS BSC Sp. z o.o.

ALERT - system informatyczny do analizy kryminalnej

System informatyczny ALERT został opracowany przez specjalistów ACSYS BSC Sp. z o.o., z wykorzystaniem produktów firm Memex Technology Ltd, i2 Ltd (firmy brytyjskie), Stellent Inc., Convera Technologies International Ltd (firmy amerykańskie) oraz oprogramowania własnej produkcji. System wykorzystuje się do badań analitycznych w takich przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach jak np.: policja, wojsko, służby specjalne, służby celne, organy kontroli skarbowej, Interpol, banki i przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe.

Cechą charakterystyczną systemu ALERT jest zastosowanie algorytmów umożliwiających integrację, a następnie wizualizację dużej liczby danych pochodzących z różnych źródeł. Dane te poddawane są następnie obróbce za pomocą narzędzi analitycznych w celu wychwycenia pewnych powtarzających się prawidłowości. Podstawowe moduły analityczne zostały opracowane przez specjalistów z brytyjskiej firmy i2 Ltd z wykorzystaniem wybranych elementów teorii analizy kryminalnej ANACAPA.

więcej

ADDL - ACSYS Data & Document Load

ACSYS Data & Document Load (ADDL) jest systemem przeznaczonym do sprawnego wyszukiwania dokumentów na podstawie zawartej w nich treści. Dokumenty poddawane są indeksowaniu, czyli procesowi tworzenia i utrzymywania indeksów umożliwiających znaczące obniżenie czasu wyszukiwania informacji. Dzięki modułowej budowie, system ADDL pozwala na wygodne tworzenie archiwów bibliotek indeksów, ich efektywne przeszukiwanie oraz przenoszenie znalezionych dokumentów do innych systemów zewnętrznych. Komunikację między modułami zapewnia technologia Web Service. System został stworzony z wykorzystaniem silnika wyszukiwania firmy dtSearch Corp. z siedzibą w mieście Bethesda – Maryland.

więcej

 

 

 

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone