Podstawowe informacje o firmie

Produkty: CW i2 Plugin 

ACSYS BSC Sp. z o.o.

Producent oprogramowania: Memex Technology Limited

Produkty, z którymi współpracuje oprogramowanie CW i2 Plugin: Moduł pośredniczący pomiędzy Analyst’s Notebook i Crime Workbench.

 

Moduł CW i2 Plugin jest jednym z interfejsów rozszerzających funkcjonalność programu Analyst’s Notebook o dostęp do zewnętrznych baz danych. Umożliwia sięganie z poziomu aplikacji Analyst’s Notebook firmy i2 do informacji przechowywanych na serwerze Crime Workbench. Program napisany jako biblioteka rozszerzająca Analyst’s Notebook (plug-in), działa na stacjach roboczych posiadających połączenie sieciowe z serwerem Crime Workbench. Do poprawnej pracy wymaga zainstalowania programów Crime Workbench Klient oraz Analyst’s Notebook.

Moduł udostępnia z poziomu Analyst’s Notebook następujące operacje:

  • pełnotekstowe przeszukiwanie baz danych CWB;

  • umieszczanie wyszukanych obiektów na diagramach analitycznych Analyst’s Notebook;

  • rozwijanie obiektów CWB o połączenia, źródłowe i do sprawy;

  • rozwijanie obiektów CWB o połączenia analityczne z uwzględnieniem typu obiektów;

  • wyszukiwanie połączeń analitycznych pomiędzy wskazanymi obiektami;

  • przeglądanie treści rekordów za pomocą formatek CWB;

  • tworzenie nowych obiektów i połączeń analitycznych w bazach danych CWB;

  • stosowanie wszystkich funkcji analitycznych Analyst’s Notebook w odniesieniu do danych pochodzących z CWB które zostały przedstawione na diagramie.

Technologia plug-in, wykorzystywana w programie Analyst’s Notebook, pozwala na równoczesne korzystanie na jednym diagramie analitycznym, z wielu interfejsów do zewnętrznych baz danych, co umożliwia dynamiczną pracę z danymi pochodzącymi z wielu różnych źródeł.
 

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone