Podstawowe informacje o firmie

Produkty: Universal Content Management 

ACSYS BSC Sp. z o.o.

Producent oprogramowania: Stellent Inc.

Produkty, z jakimi może współpracować oprogramowanie Stellent Universal Content Managment: istnieje możliwość zintegrowania Universal Content Management z pozostałymi produktami

 

Funkcjonalność

Universal Content Management jest systemem informatycznym umożliwiającym elastyczne i wydajne zarządzanie treścią w postaci różnego rodzaju plików wraz z mechanizmami ich wersjonowania, definiowania dla nich obiegów oraz pełnego i bezpiecznego dostępu. System ten umożliwia pracownikom, klientom i partnerom współdziałanie w tworzonych projektach, tworzenie nowych dokumentów oraz dostęp do odpowiednich materiałów. Dodatkowo, wszelkie dokumenty i materiały potrzebne zainteresowanym osobom mogą być pobrane z dowolnego miejsca na Ziemi, gdyż w roli interfejsu do systemu wykorzystywana jest przeglądarka internetowa. Również przez stronę internetową można uzyskać dostęp do wszystkich narzędzi administracyjnych systemu. W związku z tym, nie występuje konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich. Dzięki takiemu rozwiązaniu zlecone zadania i prace administracyjne można wykonać z dowolnej stacji komputerowej posiadającej dostęp do Internetu.

Architektura

Universal Content Management posiada budowę modułową, co umożliwia dostosowanie jego funkcjonalności do specyficznych wymagań przedsiębiorstw i urzędów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Stellent Universal Content Management

System realizuje:

  • zarządzanie treścią witryn internetowych wraz z ich projektowaniem i publikowaniem oraz nadawaniem treści;

  • zarządzanie dokumentami w ponad 370 formatach wraz z ich pełnotekstowym indeksowaniem i wyszukiwaniem oraz konwersją do formatu obsługiwanego przez przeglądarkę internetową, np. HTML, PDF;

  • zarządzanie zasobami cyfrowymi takimi jak: obrazy cyfrowe, pliki dźwiękowe i pliki video;

  • FormAnalyzer Engine (OCR/ICR BarCode);

  • zarządzanie projektami wraz ze wszelkimi informacjami ich dotyczącymi;

  • zarządzanie dokumentami w formie papierowej;

  • monitorowanie dostępu do dokumentów oraz raportowanie prac użytkowników.

Obiegi dokumentów

System umożliwia również tworzenie obiegów dokumentów. Polegają one na określeniu kolejnych faz tworzenia, zatwierdzania i recenzji dokumentu. Do poszczególnych etapów obiegu przypisywani są odpowiedni użytkownicy. Po wyjściu dokumentu z obiegu zostaje on opublikowany, umieszczony na stronie internetowej lub podlega innej akcji określonej przez administratora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Przykładowy obieg dokumentów

Zarządzanie treściami witryn internetowych

Universal Content Management może również implementować funkcjonalność witryn internetowych. Narzędzie umożliwiające projektowanie układu witryny i zarządzanie umieszczonej na niej treści nosi nazwę Site Studio. Site Studio wprowadza nowe podejście przy projektowaniu stron internetowych polegające na rozdzieleniu warstwy prezentacji od warstwy treści. Metoda ta umożliwia zaprojektowanie stron w określonym schemacie graficznym niezależnie od umieszczonej na nich treści. Projektowanie stron w taki sposób polega na uprzednim określeniu wyglądu strony, np. rozmieszczenie i położenie menu, określenie kolorystyki, stylów itp. oraz na sukcesywnym wypełnianiu ich treścią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygląd narzędzia Site Studio

Środowisko pracy i skalowalność systemu

Stellent Universal Content Management może być zainstalowany na większości aktualnie używanych systemach operacyjnych, tzn. dostępne są jego instalacje na platformę Solaris(SPARC), Solaris(x86), Linux, HP-UX, AIX i Windows. Instalacja systemu Universal Content Management może posiadać więcej niż jedną instancję serwera.

W ramach rozbudowy systemu możliwe jest utworzenie kilku instalacji Universal Content Management współpracujących ze sobą, np. jedna instalacja dla jednego departamentu. Istnieje wtedy możliwość skonfigurowania systemów w taki sposób, aby udostępniały dokumenty z różnych lokalizacji serwerów. Serwery mogą być oczywiście oddalone od siebie geograficznie. W takim przypadku system pozwala również na określanie uprawnień użytkowników do zdalnych serwerów oraz umożliwia zdefiniowanie, w których serwerach ma być wykonywane wyszukiwanie dokumentów, a które mają pozostać niewidoczne.

W celu zwiększenia wydajności systemu Stellent Universal Content Management można skonfigurować dwie lub więcej jego instalacji w taki sposób, aby pracowały na tych samych zbiorach danych i były widoczne pod tym samym adresem internetowym.
 

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone