Podstawowe informacje o firmie

Produkty: iBridge

ACSYS BSC Sp. z o.o.

Producent oprogramowania: i2 Limited

Produkty, z jakimi może współpracować oprogramowanie iBridge: Analyst’s Notebook.

 

Program iBridge przeznaczony jest do definiowania i obsługi połączenia umożliwiającego prezentowanie na diagramach Analyst's Notebook informacji pochodzących z relacyjnych baz danych. Połączenie takie umożliwia przeszukiwanie baz i wizualizację wyszukanych informacji w postaci obiektów i powiązań pomiędzy nimi, zdefiniowanych stosownie do potrzeb użytkownika.

iBridge umożliwia prezentowanie na diagramie Analyst's Notebook informacji zawartych w bazach danych Oracle, SQL Server, MS Access), co pozwala analitykowi pracującemu z diagramem na dostęp do danych w trybie on-line (tylko do odczytu!!!) i ułatwia wychwytywanie zależności między obiektami reprezentującymi dane pochodzące z różnych źródeł.

Sposób przedstawienia danych na diagramie zależy od potrzeb analityków i jest definiowany w plikach konfiguracyjnych.

O dostępie do danych decydują zarówno uprawnienia obowiązujące w bazie danych, jak i dodatkowe reguły, określające, jakie informacje mogą być widoczne na diagramach.

Współpraca z relacyjnymi bazami danych poprzez diagram Analyst's Notebook

Gdy aktywne jest połączenie między diagramem Analyst's Notebook i relacyjną bazą danych, oprócz standardowych funkcji diagramu analityk ma dodatkowo możliwość:

  • wyszukiwania w bazie danych (za pomocą narzędzia do graficznego definiowania zapytań) obiektów i połączeń, które spełniają zadane przez niego warunki i umieszczenia ich na diagramie;

  • wyszukiwania w bazie danych bezpośrednich połączeń pomiędzy obiektami widocznymi już na diagramie;

  • wyszukiwania w bazie danych obiektów, które są bezpośrednio połączone z obiektami widocznymi na diagramie;

  • wyszukiwania w bazie danych ciągów połączeń („ścieżek”) pomiędzy obiektami widocznymi na diagramie;

  • rozwijania obiektów widocznych na diagramie o połączone z nimi obiekty z bazy danych;

  • eksploracji połączeń obiektu z innymi obiektami w bazie danych i selektywnego umieszczania na diagramie odpowiednich elementów.

iBridge może być używany do współpracy z następującymi bazami danych:

  • Access;

  • SQL Server 2000;

  • Oracle (7.3.4, 8.1.7i, 9i).

   ACSYS BSC Sp. z o.o.: © wszelkie prawa zastrzeżone